മണിപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

തിരുവല്ല: മണിപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ജനസേവന, മലങ്കര, സി എം എസ് മണക്ക്, അമ്പലം, ചാത്തങ്കേരി, ഐരമ്പള്ളി, തോണിപ്പാലം, ഓൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചെറുപ്പേരി, പനമൂട്ടിൽപടി എന്നീ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ നവംബർ 23 ബുധൻ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്ന് അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു.

Hot Topics

Related Articles