പാലായിലും പൂഞ്ഞാറിലും ജൂൺ 17 തിങ്കളാഴ്ച വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കോട്ടയം : പാലായിലും പൂഞ്ഞാറിലും ജൂൺ 17 തിങ്കളാഴ്ച വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 

Advertisements

പാലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന മാർക്കറ്റ്‌, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഗവ.സ്കൂൾ, കുരിശുപള്ളി കവല  എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ 6.00 മുതൽ 2.00 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.പൂഞ്ഞാർ  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ ടച്ചിംഗ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ രാവിലെ 8.00 മണി മുതൽ   വൈകിട്ട് 5.00 മണി വരെ കല്ലെകുളം, ഇന്തുംപ്ലാവ്, ചേരിമല,  ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഭാഗികമായി മുടങ്ങും.

Hot Topics

Related Articles