കാതൽ  ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വേഷം  ഒരു ഹിന്ദി നടനും ചെയ്യാൻ ആകില്ല : വിദ്യാ ബാലൻ

മൂവി ഡെസ്ക്ക് : കാതല്‍ ദി കോർ’ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വേഷം ഒരു ഹിന്ദി നടനും ചെയ്യാൻ ആകില്ലെന്ന് വിദ്യാ ബാലൻ പറഞ്ഞു.അണ്‍ഫില്‍ട്ടർ വിത്ത് സംദീഷ് എന്ന പോഡ്‌കാസ്റ്റില്‍, പറഞ്ഞു. വിദ്യയും മമ്മൂട്ടിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ താരത്തിന് ഇതില്‍ അഭിനയിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക, സമൂഹത്തിന് ഇതിലും വലിയ സ്വീകാര്യതയോ പിന്തുണയോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, വിദ്യാ ബാലൻ പറഞ്ഞു. നിർഭാഗ്യവശാല്‍, കാതല്‍ പോലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഹിന്ദി താരങ്ങള്‍ക്കൊന്നും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Hot Topics

Related Articles