എം.ജി സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

കോട്ടയം : കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല തിങ്കളാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 18) നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട്.

Advertisements

Hot Topics

Related Articles