മൂലവട്ടം തൃക്കയിൽ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ നവീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫണ്ട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പെരിഞ്ഞേരി മന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയ്ക്ക് കോട്ടയം ലക്ഷ്മി സിൽക്സ് ഉടമ ജി രാജേഷ് നമ്പിമഠം സമർപ്പിക്കുന്നു. മോഹനൻ നമ്പൂതിരി , അനിൽകുമാർ , രാജേഷ് , മണിലാൽ , ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , കരയോഗം സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ മേച്ചേരിൽ , ദേവസ്വം മാനേജർ സി. എൻ രാജേന്ദ്രൻ നായർ , ശ്രീലത രാജേഷ് എന്നിവർ സമീപം.

മൂലവട്ടം തൃക്കയിൽ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ നവീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫണ്ട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പെരിഞ്ഞേരി മന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയ്ക്ക് കോട്ടയം ലക്ഷ്മി സിൽക്സ് ഉടമ ജി രാജേഷ് നമ്പിമഠം സമർപ്പിക്കുന്നു. മോഹനൻ നമ്പൂതിരി , അനിൽകുമാർ , രാജേഷ് , മണിലാൽ , ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , കരയോഗം സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ മേച്ചേരിൽ , ദേവസ്വം മാനേജർ സി. എൻ രാജേന്ദ്രൻ നായർ , ശ്രീലത രാജേഷ് എന്നിവർ സമീപം.

Advertisements

Hot Topics

Related Articles