പാമ്പാടി ആർഐടിയിൽഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം ; വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം

പാമ്പാടി : പാമ്പാടി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ  അപ്ലൈഡ് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ  ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരെ താത്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു.

യു ജി.സി യോഗ്യതയുള്ളവർ  നവംബർ  24   രാവിലെ 9.30ന്  അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,ബയോഡേറ്റ, പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം  ഹാജരാകണം . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ  http://www.rit.ac.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും .ഫോൺ: tel:0481 2506153, tel:2507763

Hot Topics

Related Articles