സന്തോഷ വാർത്ത: പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ ടിക്കറ്റ്  നിരക്ക് കുറച്ച് റെയിൽവേ; നിരക്ക് കുറയുക 50% വരെ

ദില്ലി: പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ ടിക്കറ്റ്  നിരക്ക് കുറച്ച് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം. കൊവിഡ് കാലത്ത് കൂട്ടിയ നിരക്കാണ് കുറച്ചത്. അതായത് കൊവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 45 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ കുറയും. സ്ഥിരം യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉണ്ടായത്. പുതിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉടൻ നിലവില്‍ വരും. 

Hot Topics

Related Articles