ടേബിൾ ടെന്നീസ് സമ്മർ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്

തിരുവല്ല : ജില്ലാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷന്റെയും വൈ എം സി എ യുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ടേബിൾ ടെന്നീസ് സമ്മർ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിന് റെജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.
5 വയസ്സ് മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. രണ്ട് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പ് വൈ എം സി എ യിൽ ഏപ്രിൽ 1 ന് ആരംഭിക്കും.

ഫോൺ :9447137429

Hot Topics

Related Articles