അഡ്വ.നോബിൾ മാത്യു ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്

കോട്ടയം : നോബിൾ മാത്യു ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്. ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി അഡ്വ.നോബിൾ മാത്യു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപി കോട്ടയം ജില്ല മുൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് നോബിൾ

Hot Topics

Related Articles