നാലു ഡിവൈ.എസ്.പിമാർ എസ്.പിമാരാകും; ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ഡിവൈ.എസ്.പിമാർക്ക് എസ്.പിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം. നാലു പേരെയും ഐ.പി.എസ് ഇല്ലാത്ത എസ്.പിമാരായാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഡിവൈ.എസ്.പിമാരായിരുന്ന എ.നസിം, എം.പി മോഹനചന്ദ്രൻ, ബി.കൃഷ്ണകുമാർ (ജൂനിയർ), പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിൽ, ഇ.എൻ സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് എസ്.പിമാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Advertisements

Hot Topics

Related Articles