വീണ്ടും ഒരേ വാർത്ത: ഇന്ധന വില ഇന്നും കുടി

കൊച്ചി: തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ വാർത്ത തന്നെ. ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 35 പൈസയും, ഡീസലിന് 37 പൈസയും കൂടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ‍ഡീസൽ വില 101 കടന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 107.76 പൈസയും, ഡീസലിന് 101.29 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 105.8 രൂപ, ഡീസലിന് 99.41 രൂപയും. കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് 105.92 രൂപയും, ഡീസലിന് 99.63 രൂപയുമാണ്.

Hot Topics

Related Articles