മല്ലപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

മല്ലപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പുതുശ്ശേരി, ചീങ്കപ്പാറ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ 19ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ്.

Hot Topics

Related Articles