കോട്ടയം മണിപ്പുഴയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ കാർ തോട്ടിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു : അപകടത്തിൽ കാറ് യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

കോട്ടയം : മണിപ്പുഴ ഇരയിൽ കടവ് ബൈപ്പാസ് റോഡിന് സമീപം മണിപ്പുഴ കലുങ്കിൽ വീണ്ടും കാർ അപകടം. ഇരയിൽ കടവ് ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിയ കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി മണിപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റോഡ് മറികടന്ന് സമീപത്തെ കണ്ടത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ കാർ യാത്രക്കാർക്ക് ആർക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റില്ല. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അപകടം. ഇരയിൽ കടവ് ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിയ കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി സമീപത്തെ പാടത്തിലേയ്ക്കും തോട്ടിലേക്കും മറിയുകയായിരുന്നു. മണിപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റോഡ് മറികടന്നാണ് കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.

Hot Topics

Related Articles